Vechten tegen de bierkaai

Matches ronde 3

Foto: Peter Doggers

Het begint een beetje frustrerend te worden voor zowel Jan Timman als Alexey Shirov. Op elk probleem dat ze opwerpen, hebben hun tegenstanders een oplossing. Vandaag hadden beiden wit en kregen beiden voordeel, maar het bleek niet genoeg. Er kwamen ook twee eindspelen op het bord die wel wat op elkaar leken, en beide waren heel boeiend voor de fijnproevers. Wit kreeg een pluspion maar zwart had een pion die als een lastige horzel in de witte stelling rondvloog. Met het resulterende halfje was zowel de Nederlander als de Let allerminst geholpen.
 
“Nee, ik kan moeilijk tevreden zijn”, bromde Timman, “want ik denk dat ik vandaag een goede kans heb gemist, op de 32e zet denk ik. Ik was moe, ik had niet goed geslapen na de vreselijke nederlaag van gisteren.”
 
Timman - Jobava
 
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 0–0 5.Ld3
De zet die vaak door Sokolov en Seirawan wordt gebezigd. Jobava improviseert:
5...Pc6

Het idee is bekend en onder andere gespeeld door Koningsindisch-expert Eduard Gufeld en ook Luke McShane. Op 6.Pge2 wil zwart 6...e5 spelen en dan na 7.d5 Pd4 8.Pxd4 exd4 9.Pe2 wordt het duidelijk waarom zwart niet ...d7–d6 heeft gespeeld: hier heeft hij 9...c5! 10.dxc6 dxc6 met goede stelling, zo legde commentator John van der Wiel uit. Timman wist dat en speelde dus:
6.Pf3 d6 7.d5 Pb4 8.Le2 a5 9.0–0 Lg4!?
Opvallend nu de loper op e2 staat, want die wil Timman wel afruilen:
10.Pg5!?
10.Pd4 Lxe2 11.Pdxe2 vond Van der Wiel natuurlijker.
10...Lxe2 11.Dxe2 c6 12.Le3 Dd7!?
Neemt een veld weg voor zijn paard, en soms komt Pa4 in de stelling. Maar zwart blijkt het zich te kunnen veroorloven.
13.h3 cxd5 14.exd5!
De druk op e7 is Timman meer waard dan de eventuele breekzet e4–e5.
14...a4 15.Tac1 Tfc8 16.Tfd1 Pa6 17.Te1 Pc5
Het paard hier neerzetten heeft als consequentie dat de pion op e7 verloren kan gaan. Zwart hoopt daar actief tegenspel voor te krijgen.
18.Tcd1 b6
 

19.Lxc5 bxc5
Jobava gaat voor tegenkansen over de b-lijn in plaats van aan de pion vast te houden met 19...Txc5 20.b3 axb3 21.axb3.
20.Dxe7 h6 21.Dxd7 Pxd7 22.Pge4 a3
 

23.bxa3
Interessant is 23.b3!? f5 24.Pxd6 Lxc3 25.Pxc8 Txc8 26.Te7 en zwart kon wel eens een harde dobber krijgen aan de d-pion.
23...Lxc3 24.Pxc3 Pe5 25.Pb5 Pxc4 26.Te4!
26.Tc1 lijkt beter, maar na 26...Tcb8 27.Txc4 Txb5 28.Te7 Tb1+ 29.Kh2 Td1 30.Tf4 f5 heeft zwart de problemen overwonnen.
26...Tcb8 27.a4!
 

De pointe. Deze pion kan wit niet goed nemen vanwege 28.Pxd6.
27...Pb2 28.Td2 Txa4 29.Txa4 Pxa4 30.Pxd6 Tb1+ 31.Kh2 Tb4
 

32.Pc8?
Dit bestempelde Timman als de beslissende fout. Beter was 32.a3! Tb8 33.Pc4 f6 34.Te2 Td8 35.d6 en de witte toren heeft vrij spel.
32...Kf8 33.d6 Ke8 34.d7+ Kd8 35.Pd6!
Nog de beste kans. Mogelijk had Timman eerder gehoopt hier te winnen met 35.Pe7 maar dan keept 35...Tb6.
35...Kxd7 36.Pxf7+ Td4
 

37.Tc2
Timman zei achteraf dat hij misschien het paardeindspel had moeten proberen met 37.Txd4+ cxd4 38.Kg3 Kc6 39.Kf3 Dat ziet er inderdaad nog goed uit voor wit. De in de perskamer aanwezige Oleg Romanishin analyseerde uit de losse pols 39...Kd5 40.Pxh6 Kc4 41.Pg4 Kc3 42.Pe5 Pc5 43.h4 Kc2 44.Kg4 (of 44.g4) 44...Pd7 en nu wint 45.Pc6!.
37...Kc6 38.Pxh6 c4 39.Pg4 c3
Het ziet er best gevaarlijk uit met die c-pion, maar Timman was beslist: “Wit staat altijd beter hier.” De winst lijkt wel verkeken.
40.Pe3 Kc5 41.g4 Kb4 42.h4 Pb6 43.Tc1 Td2 44.Kg3 Pc4 45.Pc2+ Kc5 46.Pe1
Misschien gaf 46.h5 gxh5 47.gxh5 nog wat meer kansen.
46...Kb4 47.h5 gxh5 48.gxh5 Pd6 49.Pc2+ Kc4 50.Pe3+ Kd3
 

Nu had Timman het wel gezien met die horzel op c3 en stuurde hij aan op remise met...
51.f3 Kxe3 52.Txc3+ Kd4 53.Ta3 ½–½
 
Voor Anish Giri zag het er vandaag heel anders uit dan in de eerste twee ronden. “Ach, je leeft niet elke dag in het paradijs”, zei de jongeling.
 
Shirov - Giri
 
1.d4
Na de mislukte openingspartij gooit Shirov het over een andere boeg.
1...Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 d5 4.Pc3 Lb4 5.Lg5 h6 6.Lxf6 Dxf6 7.e3 0–0 8.Db3 c5 9.cxd5 exd5 10.a3
10.Dxd5 Pc6 gevolgd door 11...Td8 is niet bepaald Shirov’s stijl.
10...Lxc3+ 11.Dxc3 Pd7
 

12.Le2
Van der Wiel opperde hier het plan 12.Tc1 b6 13.Lb5. Nu moet zwart haast wel 13...c4 spelen, maar dat lijkt niet zo erg: na 14.b3 a6 15.Lxd7 Lxd7 is het niet verstandig om een pion te winnen op c4.
12...b6 13.0–0 Lb7 14.Tac1 c4 15.Pd2 b5 16.Lf3
16.f3 zou nu te langzaam zijn vanwege 16...Tfe8.
16...De7
Houdt a3 in het snotje en houdt de positionele dreiging ...a7-a5 in de stelling. Maar achteraf was Giri niet blij met deze zet.
17.Da5 Lc6 18.b3 Dd6 19.bxc4 bxc4 20.Pb1
Een Karpoviaanse manoeuvre waarmee wit de druk op d5 opvoert.
20...Tab8 21.Pc3 Tb3
Er lijkt weinig mis met 21...Pf6 omdat nemen op a7 onaantrekkelijk blijft. Giri kiest voor meer activiteit.
22.Pxd5

22...Txa3
Giri twijfelde ook achteraf nog over 22...Tb5!? 23.Da4 (na 23.Da6 kan zwart ook met de toren op d5 slaan, maar hij heeft ook het alternatief 23...Pb8!?) 23...Txd5 24.Dxc4 La8 25.Lxd5 Lxd5. “Voor de kleine kwaliteit heeft wit een paar sterke centrumpionnen, dit is moeilijk te beoordelen. Aan de andere kant was het eindspel ook heel gevaarlijk voor mij.”
23.Dc7
23.Db4 Dxb4 24.Pxb4 Lxf3 25.gxf3 en het witte paard staat mogelijk een tikje beter dan in de partij.
23...Dxc7 24.Pxc7 Lxf3 25.gxf3 Pb6 26.Pb5
26.Ta1 Txa1 27.Txa1 Tc8 is link, maar wit heeft nog 28.Pa6.
26...Tb3
 

27.Pxa7
De computer geeft het zeer moeilijk te vinden 27.Pd6!? c3 28.Tb1 Txb1 29.Txb1 en de zwarte toren blijft afgehouden, en op ...Td8 kan wit snel met Pb5 achter de c-pion aangaan. Maar wit heeft de zwarte a-pion nog niet.
27...c3
27...Ta8! 28.Pc6 c3 29.e4 (29.Tb1? Tb2!) 29...Ta2 en zwart verdubbelt op de tweede rij, met genoeg tegenspel voor remise. “Tijdens de partij dacht ik dat het niet werkte”, zei Giri.
28.Tb1! Txb1 29.Txb1 Pd5 30.Kf1 c2
Iets fijner was eerst 30...Ta8 31.Pb5 Ta5.
31.Tc1 Pb4 32.Ke2 Tb8 33.d5! Pxd5
Vooral niet 33...Td8? 34.Pc6!.
34.Txc2 Pe7 35.f4 Tb7
Giri: “Zijn paard staat daar slecht, en het toreneindspel is potremise.”
36.Pc6 Pxc6 37.Txc6 g6 38.f5 gxf5 39.Txh6 Tb4
 

De dubbele f-pion houdt alles tegen, dus alleen de h-pion hoeft nog maar in bedwang gehouden te worden. Shirov probeerde het nog tot zet 61, maar het was en bleef remise.

Video: Jan Timman - Baadur Jobava (3) 1/2 »