18 October 2014
Video: Oleg Romanishin
Foto: Peter Doggers
17 October 2014
Onverstoorbaar
17 October 2014
Video: Anish Giri - Alexei Shirov (partij 4) 1/2
17 October 2014
Video: Baadur Jobava - Jan Timman (partij 4) 1/2
17 October 2014
​Winnaars dagprijzen Open groep
Foto: Peter Doggers
16 October 2014
Ladies’ Day