Toernooisecretariaat

Univé Schaaktoernooi Hoogeveen
Postbus 88
7900 AB Hoogeveen
E-mail: secretariaat@univechess.nl
Bankrelatie: NL67ABNA0610325876

Locatie